Hvad er strategisk byudvikling?

Når byen udvikles sker en transformation. Fra en slags bydel til en ny; med nye værdier og visioner for hvordan fremtiden skal se ud. Disse visioner og værdier fremsættes af kommuner, arkitekter, byplanlæggere, erhvervslivet og borgerne. Får at få det største afkast skal visionen og værdierne konkretiseres og synliggøres gennem konkrete aktiviteter der kan mærkes. 

I strategisk byudvikling hjælper vi offentlige og private virksomheder med at udvikle interessante, levende og unikke byområder gennem indsatser, aktiviteter og oplevelser for borgere, arbejdende og besøgende der virkeliggør visionen for fremtiden.

Det gør vi gennem afklaring af vision og formål i projektet samt handlingsorienteret strategi. I aktiveringen fokuseres der på forskellige aspekter der prioriteres efter vision og formål. Med en klar vision for fremtiden defineres formålet med aktiveringen af bydelen og en retning udpeges. Sammen med aktørene tilrettelægges strategien for den fremadrettede indsats og de rigtige aktiviteter defineres.

Retning, vision og formål

Det første trin i udviklingen af en konkret og målrettet aktivering er ved at blive klar omkring hvor I gerne vil hen i fremtiden. Vil man f.eks. gerne lave fremtidens innovationsområde, skal dette defineres og kvalificeres iblandt de involverede aktører i planlægningen. Vi arbejder med at involvere samtlige aktører i en proces hvor klarhed omkring vision og formål er udbyttet. 

Eksempel på model for hvordan målet for aktivering kan se ud. I dette tilfælde er der særlig fokus på markedsføring og brandværdi, men også identitetskabelse og indtjening skal tænkes ind i den videre aktivering.  

Eksempel på model for hvordan målet for aktivering kan se ud. I dette tilfælde er der særlig fokus på markedsføring og brandværdi, men også identitetskabelse og indtjening skal tænkes ind i den videre aktivering.  

Som udgangspunkt for den fremadrettede strategi arbejder vi med ovenstående dialog værktøj. Her kan vores seks hovedområder udfoldes og diskuteres i henhold til det konkrete projekt. 

Gennemgående rammer de fleste projekter ned i et par af de sidestående områder hvor der fremtræder det stærkeste fokus. 

Med dette om udgangspunkt arbejder vi gennem workshops hvor formålet er at identificere diskutere og kvalificere hvor der strategisk skal prioriteres i den fremadrettede indsats.

Fokusere på det lokale aktiviter der invitere borgere ind til at deltage, som publikum eller medaktøre. Byliv er med til at skabe et attraktivt område at leve og færdes og i samtidig med at det involvere partnere og aktører i konkrete aktiviteter der kan mærkes. 

Nogle aktiviteter er med til at øge kassebeholdningen for bygningsejere. Dette kan både være med til at holde vedligeholdelsesudgifterne ved ubenyttede bygninger nede samt muliggøre bylivsaktiviter.

Ved at koble særlige aktiviter og oplevelser på et byrums eller bygningsejers identitet associeres gode fortællinger med området eller virksomheden. Derved kan tomme bygninger vendes til et aktiv med gode PR fortællinger. 

De fleste bygninger og områder har en anden fremtid en midlertidige områder. Ved at åbne dørene til særlige bygninger tiltrækkes et potentielt publikum til fremtidig køb eller leje. 

Når man vil være noget bestemt for kunder eller borgere kan dette aspireres med strategiske aktiviteter der er med til at understøtte en gennemgående identitet for et område. 

Nye samarbejder og forretningsveje kan virkeliggøres gennem konkrete aktiviteter. Hvis målet er denne synergi kan det fokuseres på i den konkrete indsats for udviklingen. 

Strategi og aktiviteter

Næste trin er udarbejdelsen af en konkret strategi hvor indsatsen målrettes og de rigtige aktiviteter og aktører identificeres. Vi arbejder i et bredt netværk af kunstnere, iværksættere, kreative virksomheder, mad- og oplevelsesaktører. Sammen med jeres netværk, kompetencer og netværk udvikler vi en bruttoliste over indsatser og aktiviteter samt skræddersyer en plan for hvordan visionen bliver til virkelighed for jer og jeres målgruppe. 

Midlertidighedsworkshop for Vidensbyens Netværk

Ethvert projekt er forskelligt, men gennemgående er der et vision, en strategi for at nå denne og en handlingsorienteret plan for at komme i mål. Denne model for udvikling er med til at alle vi sammen hurtigt og effektivt kan omsætte overordnede visioner til jordnære aktiviteter der giver konkret værdi.  

Mennesker og oplevelser

De rigtige aktiviteter skabes af mennesker der udvikler rammer for konkrete oplevelser med impact. Dette er essensen og det endelige udbytte af en strategisk og gennemført udvikling af byrum og bygninger. Indtægt, byliv, markedsføring, identitet mv. skabes af mennesker der tilrettelægger, invitere og skaber unikke oplevelser for andre mennesker der fylder gaderum, byrum og bygninger med energi. Det bliver til fortællinger der er med til at udfolde visionen for området til det der snakkes om derhjemme, det der skrives om i medierne og de andre vil huske og vise frem i deres omgangskreds. 

Midlertidige aktiviter er særlig frugtbare hvis de peger imod en permanent fremtid. Heri ligger ikke kun potentialet men også udfordringen, idet  forkerete aktiviter tegner en forkert fremtid i forhold til hvad der er planlagt. Hvis man ikke går strategisk tilværks clasher nutiden med fremtiden, hvilket medfører modvillighed, negativ omtale, afstandstagen fra kunder og samarbejdspartnere. 

Midlertidig Ferm Living showroom i den tidligere transformerstation på Bremerholm inviterede Københavnere indenfor i det der nu udvikles til et moderne boutique hotel.

Mennesker og oplevelser

De rigtige aktiviteter skabes af mennesker der udvikler rammer for konkrete oplevelser med impact. Dette er essensen og det endelige udbytte af en strategisk og gennemført udvikling af byrum og bygninger. Indtægt, byliv, markedsføring, identitet mv. skabes af mennesker der tilrettelægger, invitere og skaber unikke oplevelser for andre mennesker der fylder gaderum, byrum og bygninger med energi. Det bliver til fortællinger der er med til at udfolde visionen for området til det der snakkes om derhjemme, det der skrives om i medierne og de andre vil huske og vise frem i deres omgangskreds. 

Midlertidige aktiviter er særlig frugtbare hvis de peger imod en permanent fremtid. Heri ligger ikke kun potentialet men også udfordringen, idet  forkerete aktiviter tegner en forkert fremtid i forhold til hvad der er planlagt. Hvis man ikke går strategisk tilværks clasher nutiden med fremtiden, hvilket medfører modvillighed, negativ omtale, afstandstagen fra kunder og samarbejdspartnere. 

Produkter og services vi tilbyder

Strategisk byudvikling

Fra facilitering af workshops til projektledelse - Vi hjælper jer, med at udvikle og virkeliggøre strategier for lokalområder, bygninger og bydele.

Identitet for områder

Fortællinger og oplevelser er med til at forme fremtiden. Vi afdækker og samler de rigtige aktiviteter for at muliggøre den fremtid i fokusere på.

Konceptudvikling

Vi udvikler visualiseringer og præsentationer så I allerede nu kan vise, hvor i vil hen og hvad i søger, til samarbejdspartnere, fonde og stakeholders.

Stakeholder dialog

Vi hjælper jer med at tale med de rigtige virksomheder og samle de relevante aktøre der skal til for at realisere jeres udviklingsprojekt.

Aktivering og aktiviteter

Fortællinger fortælles af mennesker der har oplevet noget særligt. Vi har et bredt netværk af kulturskabere, kreative og innovative kræfter der kan skabe aktiviteter der er værd at huske.

Rådgivning

Hvis I er i tvivl om hvordan i rykker rigtig fremad står vi gerne klar til en uformel snak over en kop kaffe.

I 10 år har vi udviklet bydele og bygninger hvor tomme m2 omsættes til god forretning på kort og lang sigt. Urban Help imødekommer en by i konstant udvikling; hvor nye og gamle områder får liv før under og efter der bygges. Vi startede med at invitere kultur, kunst og iværksættere ind i Carlsbergbyen inden det blev til Carlsbergbyen og har idag hjulpet et utal af kommuner, developere, udviklingsselvskaber med at få og skabe værdi gennem midlertidig strategiske projekter. Vi er et kerneteam af stærke fagligheder med et bredt netværk af alt fra kreative kunstnere til visonære developere og kan derfor tilgå projekter med de rigtige samarbejdspartnere; om det handler om udvikling af fremtidens innovationsplatform eller et levende byrum med isboder, cafeer, spisesteder og kulturaktiviteter.