Energy.Hub

Hvordan et kontorfællesskab skaber rammer til stærk og målrettet erhvervssynergi gemmen fokuseret faglighed.

Carlsberg Byen (KOMMER)

Hvordan en bydel formes gennem oplevelser, aktiviteter og fortælling, allerede inden der bygges.

Før, under og efter (KOMMER)

Hvordan kan man sikre den gode oplevelse og fortælling før, under og efter der udvikles i byen.