“Urban Help leverer kompetent rådgivning, der giver retning og værktøjer i strategiprocesser, og har altid fokus på at komme fra ord til handling. Senest har workshoppen om nytænkning af byrum for Vidensbyens netværk for byudvikling og handel hjulpet os videre i forhold til en bredt forankret indsats i Lyngby-Taarbæk.”

Caroline Arends, Adm. Direktør, Lyngby-Taarbæk Vidensby

 

Læs hvad andre kunder siger

 

 

Vi rådgiver developere, virksomheder og offentlige aktører i at skabe værdi, før, under og efter et byggeforløb eller en udviklingsproces i byrummet.

 

Vi arbejder mål resulteret med:

  • Strategiske procesforløb

  • Rådgivning og strategiudvikling

  • Konceptualisering

  • Pr, kommunikation og markedsføring

Workshops

 –   Fra tanker og ord til retning og handling

Vi ved, hvor svært det kan være at få samlet tanker og ideer internt i en organisation eller på tværs af aktører og samarbejdspartnere. Vi driver og gennemfører workshops med fokus på brugbart output, som kan overføres til handling og resultatskabelse.

Proces for byudvikling

 –  Alt det uhåndgribelige imellem de fysiske bygninger

Byudviklingsprocesser er komplicerede. Borger- og aktørinddragelse, videnindsamling, konceptualisering og løbende dialog og kommunikation er centrale elementer i en effektive processer på tværs af aktører. Vi sikrer en strømlinet proces, hvor alle samarbejdspartnere og aktører føler sig hørt og involveret.

 

Kommunikation

–   Relevante aktiviteter skaber god kommunikation

Byudvikling og aktivering af byrum og bygninger indeholder altid en række relevante historier. Vi sikrer, at historierne positivt understøtter byudviklingsindsatsen og bliver kommunikeret og placeret i det rette medier.

 

Aktivering af bygninger

–   En tom bygning skal være et aktiv

Over hele landet står der tomme bygninger, som afventer en ny fremtid i form af en lokalplan, restaurering, nedrivning eller salg. Tomgangen koster penge for ejerne i form af driftsudgifter og vedligehold. Bygningerne forfalder og både bygning og det område den ligger i taber potentielt værdi.

Vi aktiverer, og skaber omsætning i midlertidige bygninger til værdi for ejere og lokalområdet.

Se bygninger til leje